Onze Why: de Vuurtoren

Wij ontmoetten elkaar tijdens de post-HBO opleiding tot systemisch teamcoach. In zakelijk zin sloeg de vlam in – en direct was overduidelijk dat wij graag samen ons bedrijf in team coaching, leiderschap en professionele ontwikkeling wilden starten. Samen elkaars kracht versterken – bewonderen en leren van wat de ander zo goed kan, elkaar aanvullen en verrijken terwijl wij elkaar blindelings vinden in hoe een klant te helpen.

Tijdens een week in Zeeland, om verder te werken aan onze website, bekroop ons een knagend gevoel. De opzet van die website; dit is niet wie wij zijn en wat we willen toevoegen aan de wereld. De toenmalige website was te koud, zakelijk en instrumenteel. Hoe kunnen wij klanten raken – niet alleen in hun hoofd maar vooral ook in hun hart? Juist het samenbrengen van de ratio en emotie is hoe wij klanten versterken. Maar hoe dan?

Op een vroege en koude ochtend in november, al wandelend over het strand, keken wij vol verwondering naar de zonsopgang boven de zee – en daar in verte stond het antwoord op onze vraag ‘maar hoe dan?’:  De vuurtoren van Breskens. Wij keken elkaar aan en zonder woorden wisten wij dat wij onze WHY hadden gevonden.

De vuurtoren staat voor ons symbool voor:

> De vuurtoren schijnt zijn licht over dat wat in de schaduw ligt. Onze kracht zit in het boven tafel krijgen en bespreekbaar maken van de issues die veelal onder tafel blijven. Wij geloven dat op respectvolle wijze het open gesprek voeren over dingen die de samenwerking in de weg zitten, hoe klein of groot, de ingang is voor verbetering.

> De vuurtoren geeft licht in de duisternis. Wij zien onze rol in het oplossen van gedoe. De samenwerking en/of het leiderschap beter werkend te krijgen. Het is onze drijfveer om de mist of duisternis te verdrijven zodat iedereen weer fluitend aan/naar het werk gaan.

> De vuurtoren is het baken voor houvast. In woelig weer, wanneer je niet meer precies weet hoe en wat, vormt de vuurtoren het vaste punt om naar toe te varen. Het creëren en hebben van duidelijkheid in organisaties (strategie, rollen, taken, besluitvorming) is een noodzakelijke voorwaarde voor een veilig werkklimaat.

> De vuurtoren is een cruciaal element in het vaarsysteem. Onze blik is onder meer systemisch. Dat wil zeggen dat wij de organisatie, team of leiders zien als onderdeel van een groter systeem. Ieder systeem kent zijn eigen (on-) zichtbare patronen en wetmatigheden, die zich soms als vanzelf blijven herhalen en zo verandering in de weg staat. Indien wenselijk gaan wij met het systeem aan het werk.

> De vuurtoren geeft focus door zijn scherpe lichtbundel. De vuurtoren brengt focus aan in alle chaos. Van alles wat er is: Wat is de kern? Aan welke knop te draaien om precies dat in beweging te zetten wat om verandering vraagt?

> De vuurtoren verlicht de toekomst. Het vuurtorenlicht geeft richting voor het pad naar de toekomst. Waar staan we nu als organisatie, team of leider. Welk pad te volgen voor de gewenste toekomst.

> De vuurtoren verwelkomt je thuis. Niets is fijner en makkelijk dan thuis komen; terug in de basis van je eigen kracht. Wij geloven dat het groter maken van je eigen kracht vaak belangrijker is dan te focussen op wat er (nog niet) is. Onze aanpak kenmerkt zich vaak door centraal te zetten “wat er wel is”, en daarna gaan werken aan “wat er (nog) niet is”.

> De vuurtoren ontleent zijn naam aan het vuur. In de oude tijd werd het licht gevormd door een open vuur, dat door spiegels en lenzen werd gebundeld en versterkt. Wij geloven dat wanneer medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn, de vlam ontwaakt in organisaties. Wij helpen graag het vuur in je team, je organisatie of in jezelf als professional te (her) vinden om het vervolgens flink op te stoken.

> De vuurtoren voorkomt stilstand. De vuurtoren verhindert dat schepen aan de grond lopen voor de kust. Onze rol is het voorkomen dat alles echt vast komt te zitten als team, organisatie of leider.  Ons doel is vooruitgang te bewerkstelligen.

En onze vuurtoren is de vuurtoren van Breskens – de icon uit ons logo.

Het zwart en wit symboliseert de balans tussen:

> Ratio (denken) en emotie (voelen)

> Inhoud (waar gaat het over) en proces (hoe komen we er)

> Harde kant (strategie & organisatie) en zachte kant (cultuur en menselijke drijfveren)

En – wij werken graag met de Deep Democracy methodiek, waarbij  het draait om de polariteiten (zwart versus wit) in lastige situaties. Het belichten van het uiterste in beide kanten kan helpend zijn om complexiteit te verhelderen en te ontrafelen.

Ons verhaal

Onze Why

Een mooi verhaal over een vuurtoren is die van de USS Montona. Kijk hier op vimeo

Ook behoefte aan verandering van perspectief met ons als vuurtoren? Neem contact op

Home
Mariette Hamer en Maaike Hoogenboom