Versterken van professionals

Jouw groeipad naar succes

In verander- en teamprocessen is regelmatig sprake van wel willen maar niet weten hoe, niet kunnen of niet durven. De oplossing is dan vaak om leiderschap- of communicatie vaardigheden aan- of af te leren.

Zo is samenwerking erbij gebaat dat feedback niet wordt gezien als een persoonlijke aanval. Geeft situationeel leiderschap handvatten bij delegeren. Geven kennis van belemmerende overtuigingen jou inzicht hoe je meer nee kan zeggen, waardoor je werkdruk beter te managen is. Versterkt DISC het bewustzijn in zowel jouw eigen gedragsvoorkeursstijl als in die van anderen. Dit resulteert in betere communicatie en betere besluitvorming.

Wij als Krachtversterkers versterken de kracht van jou als professional. Ter illustratie een aantal onderwerpen die vaak gevraagd worden door klanten:

Feedback geven en ontvangen
Situationeel leiderschap
Macht en invloed
Delegeren
Tijdsmanagement en nee zeggen
Draagvlak en besluitvorming
Verbindend en/of coachend leiderschap
Conflicthantering
Onderhandelen

Wij geloven dat een training enkel de start kan zijn van nieuw gedrag. Trainen is immers niet het doel. Het gaat erom dat het nieuwe gedrag een gewoonte wordt in de dagelijkse praktijk. Hierbij zoeken wij uitdrukkelijk samen naar manieren om van nieuw gedrag gewoontes te maken voor jou, het team en de organisatie.

AANPAK
CONTACT