Aanpak

Elk traject is maatwerk en elk traject heeft ook een paar overeenkomsten. Fasen in het proces van ontwikkeling. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Eerste fase: Storm op zee

Wat gebeurt er in deze fase:

> Wat: kennismaken en intake: Wat speelt er? Wat is de klantvraag?
> Hoe: telefonisch, kop koffie of meeting met leidinggevende (en soms teamleden).
> Doel: (on-) bewust de wederzijdse overtuiging krijgen dat wij voor elkaar van betekenis kunnen zijn.
> Uitkomst: heldere opdrachtomschrijving en goedkeuring van de offerte.

storm op zee met vuurtoren

Tweede fase:  Licht van de vuurtoren verdrijft de mist

Wat gebeurt er in deze fase:

> Wat: scherp krijgen van wat er speelt in het team en beeld krijgen hoe dit op te lossen. Hierbij laten we ons licht schijnen op:

    • de harde kant (organisatie, koers, strategie)
    • de zachte kant (zichtbaar gedrag, onzichtbare wrijving onder water, overtuigingen, patronen).

> Hoe: diepte en lengte van deze fase is maatwerk. Dit loopt uiteen van 1 telefonische intake met leidinggevende tot een interview-ronde met alle teamleden.
> Doel: na de analyse start het uitdenken van het traject. Met chirurgische precisie ontwerpen wij de koers: wat te doen om precies de juiste dingen in beweging te zetten.
> Uitkomst: analyse van het probleem en plan van aanpak over de te varen koers.

Vuurtoren en mist

Derde fase: Vuurtoren geeft licht aan de koers

In deze fase gaan we aan de slag met het team.

> Wat: starten van traject.
> Hoe: één of meerdere team coach sessies (eventueel met trainingen en/of coaching) zodat de juiste dingen blijvend in beweging komen. Hierbij blijft verankering in de praktijk altijd op ons netvlies. Zie hieronder enkele praktijkvoorbeelden.
> Doel: impact maken door “het gedoe” op te lossen.
> Uitkomst: beter functionerend team met meer werkplezier.

Vuurtoren in zon

Wil je sparren over jouw traject?

Contact